Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

FAQs

Kādus darbus veic SIA „DDzKSU” „ūdens starpības” daudzuma samazināšanai?

Reizi četros gados mājas ūdens skaitītāju pārbaudi veic ūdens piegādātājs SIA „Daugavpils ūdens”. Par ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu stāvokli atbild SIA „DDzKSU” speciālisti, veicot pagraba telpu apsekošanu atbilstoši izstrādātajam grafikam. Gadījumā, ja mājā nav pagrabtelpu un cauruļvadi ir izvietoti zemgrīdas kanālā, tiek veikta sistēmas blīvuma pārbaude un, ja tiek noteikta vieta, kur notiek ūdens sūce, grīda […]

Kādi ir „ūdens starpības” veidošanās iemesli?

– bojātas santehniskās ierīces dzīvokļos; – ūdens zagšana, pielietojot mehānisko iedarbību uz skaitītājiem; – neprecīza ūdens skaitītāju rādījumu apaļošana; – nesavlaicīga un neregulāra ūdens skaitītāju rādījumu nodošana; – faktiskā ūdens patēriņa noslēpšana/samazināšana; – plašs dzīvokļu skaitītāju rādījumu nolasīšanas diapazons.

Kas ir nepieciešams satelītantenas uzstādīšanas saskaņošanai?

Lai saskaņotu satelītantenas uzstādīšanu, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāgriežas SIA “DDzKSU” ar īpašnieku kopsapulces protokolu, kurā ar vairāk par 51% balsu ir pieņemts lēmums par īpašnieku piekrišanu uzstādīt antenu. Ir vēlams pievienot arī skici ar plānoto satelītantenas uzstādīšanas vietu un stiprinājumu. Pēc saskaņošanas SIA “DDzKSU” nosūtīs protokolu ar piezīmi “Saskaņots” un vēlamajiem remontdarbiem, kurus […]

Kas ir nepieciešams apkures ierīču nomaiņai?

pasūtīt projektu pie sertificētā projektētāja (informāciju var saņemt SIA “DDzKSU” tehniskajā daļā); pēc izstrādātā projekta saskaņošanas ar SIA “DDzKSU”, iedzīvotāji var izpildīt montāžas darbus ar saviem spēkiem, pasūtot apkures noliešanu (nepieciešams rakstisks iesniegums). Montāžas darbus var izpildīt arī SIA “DDzKSU” speciālisti kā maksas pakalpojumu, pēc rakstiska iesnieguma; pēc darbu izpildes SIA “DDzKSU” speciālisti veiks jauno […]

Ja iedzīvotājs kādu laiku nedzīvo dzīvoklī (vai ir miris), vai ir iespēja noņemt apmaksu par apsaimniekošanu?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka: Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens […]

Kur un kā var noslēgt apsaimniekošanas līgumu?

Apsaimniekošanas līgumu var noslēgt SIA “DDzKSU” abonentu nodaļā (Liepājas ielā 21, 105.kab.). Līdzi jāņem pasi, Zemesgrāmatas oriģināls (ja ir pirkuma/pārdošanas līgums, maiņas līgums utml.). Abonentu nodaļas pieņemšanas laiks: pirmdiena un ceturtdiena 8:00 – 18:00, otrdiena un trešdiena 8:00 – 17:00, piektdiena 08:00 – 12:00

Kas jādara, lai samainītu ieejas durvis kāpņu telpā?

Dotais jautājums ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolā ar 50%+1 dzīvokļu īpašnieku balsu, attiecīgi dzīvokļu īpašnieku protokolā atrunājot par kādiem līdzekļiem tiks veikti augstākminētie darbi. Ja lēmums būs pozitīvs SIA “DDzKSU” izstrādās un saskaņos Daugavpils pilsētas būvniecības un plānošanas departamentā duvju skici (kurā būs durvju rasējums, izmantojamais krāsu tonis un durvju materiāls) un rīkos iepirkumu […]

Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings