Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

Kādus darbus veic SIA „DDzKSU” „ūdens starpības” daudzuma samazināšanai?

Reizi četros gados mājas ūdens skaitītāju pārbaudi veic ūdens piegādātājs SIA „Daugavpils ūdens”.
Par ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu stāvokli atbild SIA „DDzKSU” speciālisti, veicot pagraba telpu apsekošanu atbilstoši izstrādātajam grafikam. Gadījumā, ja mājā nav pagrabtelpu un cauruļvadi ir izvietoti zemgrīdas kanālā, tiek veikta sistēmas blīvuma pārbaude un, ja tiek noteikta vieta, kur notiek ūdens sūce, grīda tiek atklāta un tiek veikts sistēmas remonts par tehniskās apsaimniekošanas līdzekļiem. Tādā gadījumā, ja nav iespējams tieši noteikt sūces vietu, bet cauruļvadi ir avārijas stāvoklī, SIA „DDzKSU” piedāvā mājas dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par sistēmas kapitālo remontu.
Pasākumu veikšana, kas ir saistīti ar nesadalītā ūdens faktoru novēršanu, lielā mērā ir atkarīgi no iedzīvotājiem, kuri var pieņemt lēmumu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē par vienlaicīgu ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu, kā arī ievēlēt pārstāvi – energopārvaldnieku, kurš sekos ūdens skaitītāju rādījumu pareizai nodošanai vai veiks citus pasākumus.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 30.punktam „Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks sešu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot”.
SIA „DDzKSU” kontrolieri veic dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaudi atbilstoši izstrādātajam grafikam.
Faktisko datu precizēšanai par ūdens patēriņu SIA „DDzKSU” katru mēnesi nosūta paziņojumus iedzīvotājiem, kuri 3 mēnešus pēc kārtas neiesniedz savus ūdens skaitītāju rādījumus. Paziņojumā tiek atgādināts par nepieciešamību iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus, norādot faktisko ūdens patēriņu, jo pretējā gadījumā aprēķins tiek veikts pēc vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem 3 mēnešiem.
Sākot no 2009.gada aprīļa katru mēnesi rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem tiek publicēts paziņojums par ūdens skaitītāju ierīču verifikācijas termiņa beigām, kā arī tiek nosūtīti paziņojumi-atgādinājumi par nepieciešamību savlaicīgi verificēt ūdens skaitītāju ierīces.
Efektīvākais problēmas risinājums ir vienas klases skaitītāju vienlaicīga uzstādīšana, ar tālvadības nolasīšanu, visos mājas dzīvokļos.
Papildus informācijas saņemšanai lūdzam griezties SIA „DDzKSU” tehniskajā daļā (654-07273, 654-34043).

Kādus darbus veic SIA „DDzKSU” „ūdens starpības” daudzuma samazināšanai?
Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings