Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

Klientu apkalpošana

Abonentu daļa

+371 654-07284
+371 654-07286
+371 654-07287
+371 654-07288
+371 654-07267

Kanceleja

+371 654-07260
e-pasts: [email protected]

Abonentu nodaļā Jūs varat

Noslēgt:
1. dzīvojamās telpas īres līgumu;
2. sociālā dzīvokļa nomas līgumu;
3. apakšīres līgumu;
4. dzīvojamo telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu.

Saņemt:
1. izziņu par parādiem;
2. izziņu par kopīpašuma apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu aprēķinu un apmaksu.

Konsultācijas:
1. par īres un apsaimniekošanas maksas aprēķinu;
2. par noteiktajiem tarifiem;
3. par dzīvesvietas anulēšanu;
4. par dzīvesvietas deklarēšanu municipālajā fondā;
5. par īres līguma pārtraukšanu;
6. par rēķinu izsniegšanu pēc pieprasījuma;
7. par kopsapulces organizēšanas kārtību;
8. par kopsapulces protokolu noformēšanu.

Pasūtīt:
1. ūdens skaitītāju sākotnēju uzstādīšanu;
2. ūdens skaitītāju nomaiņu uz verificētiem;
3. ūdens skaitītāju noplombēšanu/plombu noņemšanu;
4. ūdens skaitītāju pārnešanu;
5. ventiļu nomaiņu.


Uzņēmuma darba laiks

Pirmdiena08:00-17:00
Otrdiena08:00-17:00
Trešdiena08:00-17:00
Ceturtdiena08:00-17:00
Piektdiena08:00-16:00
Pusdienu pārtraukums12:00 – 12:45

Kases darba laiki

Pirmdiena08:00-17:00
Otrdiena08:00-17:00
Trešdiena08:00-17:00
Ceturtdiena08:00-17:00
Piektdiena08:00-16:00
Pusdienu pārtraukums12:00 – 12:45

Dzīvojams telpas īres līguma noslēgšana;
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu noslēgšana;
Dzīvojamo telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumu noslēgšana;
Izziņu izsniegšana; Iesniegumu pieņemšana; Iespēja elektroniski apmaksāt rēķinus;
Iespēja elektroniski nodod ūdens skaitītāju rādījumus un sašķidrinātās gāzes rādījumus;
Informācijas un konsultāciju sniegšana apsaimniekošanas jautājumos, kopsapulču organizēšana, protokolu noformēšana.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, kas ir saistīta ar dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu, lūdzam zvanīt vai griezties pēc adreses: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, vai rakstiet uz e_pastu: [email protected]

700+

Nami

30000+

Dzīvokļi

Namu apsaimniekošanas iecirkņi

1. namu apsaimniekošanas iecirknis

Adrese: Imantas ielā 35a, Daugavpils, LV-5403

Tālr: 654-25130 654-25441

Darba laiks:

2. namu apsaimniekošanas iecirknis

Adrese: Inženieru ielā 2a, Daugavpils, LV-5410

Tālr: 654-42702 654-44031

Darba laiks:

3. namu apsaimniekošanas iecirknis

Adrese: Kauņas ielā 7, Daugavpils, LV-5404

Tālr: 654-31939 654-37044

Darba laiks:

Ražošanas tehniskā bāze

Adrese: Satiksmes ielā 2a, Daugavpils, LV-5404

Tālr: 65476100

Darba laiks:

Ir jautājumi?

Gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet mums.

Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings