Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

Par mums

 SIA “DDzKSU” ir izveidota 18.12.2003. reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (domes lēmums Nr.957), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, kā SIA “DDzKSU” ir reģistrēta 23.01.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

 SIA “DDzkSU” galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apsaimniekot dzīvojamās mājas, tāpēc vairākums mājokļu īpašnieku turpina sadarboties ar uzņēmumu.     

Par SIA “DDzKSU” valdes locekli iecelta Ilona Jakovļeva (no 15.07.2021.g.)

Informācija

  Uzņēmums apsaimnieko 797 dzīvojamās mājas (dati uz 01.01.2022).

        SIA “DDzKSU” pārvaldīšanā/apsaimniekošanā  esošās dzīvojamās mājas uz 01.01.2022.g.    Uzņēmuma speciālistiem ir licences:

–    ēku konstrukciju projektēšanai;

–    siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai;

–    elektroietaišu izbūve, ekspluatācija, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

–    visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai.

Informācija par uzņēmumu

 Nr.p.kPubliskojamā informācijaPubliskošanas biežumsPublicētā informācija
1.Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veidsPastāvīgiSIA “DDzKSU” – vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadiemSIA “DDzKSU” – vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadiem SIA “DDzKSU” vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.-2016.gadiem  2022_budžeta plāns2022_rīcības plāns2021_budžeta plāns2021_rīcības plāns2020_budžeta plāns2020_rīcības plāns2019_budžeta plāns2019_rīcības plāns2018_budžeta plāns2018_rīcības plāns2017_budžeta plāns2017_rīcības plāns2016_budžeta plāns2016_rīcības plāns2015_budžeta plāns2015_rīcības plāns2014_budžeta plāns2014_rīcības plāns 
2.Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti1 x gadā2021_budžeta izpilde2021_rīcības plana izpilde2020_budžeta izpilde2020_rīcības plana izpilde2019_budžeta izpilde2019_rīcības plana izpilde2018_budžeta izpilde2018_rīcības plana izpilde2017_budžeta izpilde2017_rīcības plāna izpilde2016_budžeta izpilde2016_rīcības plāna izpilde2015_budžeta izpilde2015_rīcības plāna izpilde2014_rīcības plāna izpilde
3.Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā1 x gadā2021.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2020.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2019.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2018.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2017.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2016.gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
4.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu1 x gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2021.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2020.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015.gadāInformācija par saņemto valsts vai pasvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2014.gadā
5.Atalgojuma politikas principi Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi (aktuālā informācija)
6.Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība1 x gadāKapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (aktuālā).SIA ”DDzKSU” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.  SIA ”DDzKSU” neveic ziedošanu (dāvināšanu). 
7.Neauditēti starpperiodu pārskati1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)līdz nākamā mēneša 30.datumamKapitālsabiedrības 2019, 2020, 2021 gada 12 mēnešu darbības pārskati- PZA un operatīvā bilance- naudas plūsmas pārskatsKapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-30.09.2021.)Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-30.06.2021.)Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-31.03.2021.)Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-30.09.2020.)Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-30.06.2020.)Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-31.03.2020.)Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-31.12.2020.)Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2019-31.03.2019.)Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-30.06.2019.)Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-30.09.2019.)Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-31.12.2019.)
8.Auditēts gada pārskats1 x gadāKapitālsabiedrības 2021.gada pārskatsKapitālsabiedrības 2020.gada pārskatsKapitālsabiedrības 2019.gada pārskatsKapitālsabiedrības 2018.gada pārskatsKapitālsabiedrības 2017.gada pārskatsKapitālsabiedrības 2016.gada pārskats
9.Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)PastāvīgiSIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome.Daugavpils pilsētas domei, reg. 90000077325 pieder 4 618 918 (četri miljoni seši simti astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100%  no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.
10.Informācija par organizatorisko struktūruPastāvīgi Uzņēmuma organizatoriskā struktūra
11.Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiemPastāvīgiKapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi2021.gads. 
12.Informācija par iepirkumiemPastāvīgiKapitālsabiedrības iepirkumiwww.iub.gov.lvwww.eis.gov.lvwww.ddzksu.lvIepirkumu plāns 2017.gadamIepirkumu plāns 2018.gadamIepirkumu plāns 2019.gadamIepirkumu plāns 2020.gadamIepirkumu plāns 2021.gadamIepirkumu plāns 2022.gadam
13.Pretkorupcijas pasākumu plānsPastāvīgiPretkorupcijas pasākumu plāns
14.          Dalībnieku sapulces   Pastāvīgi             Dalībnieku sapulcesDalībnieku sapulces_arhīvs
 15.Trauksmes celšanas sistēma Pastāvīgi Trauksmes celšanas sistēma

Our Mission

Torem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien, sit sed accumsan, viverra sociis ullamcorper aenean fermentum.

Business

Oolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. ​

Marketing

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diamae ve nenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligulas nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies asod consectetur.

Higher Sales

Oolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. ​

Customer Satisfaction

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diamae ve nenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligulas nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies asod consectetur.

Meet Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien, sit sed accumsan, viverra sociis ullamcorper aenean fermentum.

Desirae Dias

CEO

Madelyn Torff

Marketing Head

Tiana Gouse

Project Manager

Livia Passaquin

Director

Have Any Questions?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hendrerit massa condimentum enim, nisl vitae. Ultricies aliquet proin egestas donec viverra turpis luctus gravida ipsum.

Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings