Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

Trauksmes celšana

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

 iekšējā trauksmes celšanas sistēma

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.

Vairāk informācijas var iegūt www.trauksmescelejs.lv

Iekšējās trauksmes celšanas sistēma paredz, ka ikviens SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk – DDzKSU) nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu DDzKSU darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta DDzKSU reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.

Kurš var celt trauksmi?

DDzKSU darbinieks, kā arī persona, kura ar DDzKSU ir nodibinājusi vai dibina tiesiskās attiecības, un kuras rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Trauksmes cēlējam ir pamats uzskatīt kā šī informācija ir patiesa un ir iegūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

Kas ir pārkāpums?

Pārkāpums – ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

Par ko ceļ trauksmi?

Trauksmi var celt neatkarīgi no jomas, kurā strādā. Trauksmes celšanas likums paredz 15 īpaši svarīgas jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses, t.sk. sabiedrības veselības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpumu, krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu u.c.

Gadījumā, ja trauksme tiek celta pret DDzKSU valdes locekli, trauksmes cēlēja ziņojums pārsūtams Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītajam.

! Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes cēlēju ziņojumu var iesniegt:

1. Rakstiski brīvā formā norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums vai izmantojot sagatavotās veidlapas, ko var lejuplādēt šeit, un

1.1. ievietojot to SIA “DDzKSU”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 2.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;

1.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] (trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota e-pasta adrese) – ziņojumu jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

1.3. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi);

1.4. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai – Liepājas ielā 21, Daugavpilī, vēršoties pie SIA “DDzKSU” juristes N.Rustkovas, tālr. 654 07281.

2. Mutiski/klātienē – Liepājas ielā 21, Daugavpilī, vēršoties pie SIA “DDzKSU” juristes N.Rustkovas. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

! Trauksmes celšanas likums paredz, ka trauksmes cēlējus ziņojumā norāda ziņas par sevi. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana anonīmi likumā nav paredzēta.

Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings