Abonentu daļa: 8000-7287, 6540-7287

Avārijas dienests: 800-76100  27013911

Vakances


Parāda PIEDZINĒJS (profesijas kods 4214 01), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

CV sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 31.07.2022. ar norādi: „ Parāda PIEDZINĒJS”. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju. Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos! * Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

Pienākumi

- uzraudzīt un analizēt maksājumus;
- atgādināt un brīdināt par parāda esamību;
- sagatavot un izsūtīt uzaicinājumus ierasties uz pārrunām par parāda dzēšanu, lai vienotos par parāda samaksas kārtību un laiku;
- sagatavot un izsūtīt brīdinājumu vēstules un e-pastus;
- sekot dzīvokļu īpašnieku parādu apmēram, sagatavot un iesniegt pieteikumus par saistības izpildīšanu brīdinājuma kārtībā;
- sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem;
- sagatavot nepieciešamo informāciju un dokumentus juriskonsultiem;
- organizēt iedzīvotāju pieņemšanu parādu dzēšanas jautājumos;
- sekot izmaiņām normatīvajos aktos.

Prasības kandidātiem:

- Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
- Loti labas valsts valodas prasmes (B1);
- Spēja plānot un organizēt savu darbu;
- Spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu un pareizi uzturēt dokumentāciju.

Mēs piedāvājam:

– atalgojumu no 1280,00 Eur;
– darba līgumu uz noteiktu laiku;
– interesantu darbu;
– stabilu darba vietu.


GALVENO GRĀMATVEDI (profesijas kods 1211 04), darba vieta ir Liepājas iela 21, Daugavpils.

CV sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 2022.gada 31.jūlijam ar norādi: „Galvenais grāmatvedis”. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju. Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos! * Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

Pienākumi

- Vadīt iestādes grāmatvedības funkciju, atbildēt par pārskatu sastādīšanu, analizēt līdzekļu izlietojumu;
- Veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti;
- Aktualizēt kontu darba plānu, dokumentu formas, inventarizāciju norises kārtību, saimniecības darījumu veikšanas kontroli, dokumentu apgrozības kārtību;
- Nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu;
- Gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali;
- Nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā;
- Veikt saimnieciskas darbības uzskaiti un kontroli;
- Aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem;
- Sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus.

Prasības kandidātiem:

- Augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs;
- Vismaz 3 gadu pieredze uzņēmumu galvenā grāmatveža darbā;
- Zināšanas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos;
- Prasmes darbā ar grāmatvedības programmām;
- Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
- Spēt rast risinājumus nestandarta un sarežģītās situācijās;
- Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
- Ļoti labas valsts valodas prasmes (C1).

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu no 1280,00 Eur;
- darba līgumu uz noteiktu laiku;
- interesantu darbu;
- stabilu darba vietu.


EKONOMISTU (profesijas kods 2631 02), darba vieta Liepājas iela 21, Daugavpils.

CV sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 2022.gada 5.augustam ar norādi: „EKONOMISTS”. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 2.atlases kārtu – darba interviju. Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par veltīto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus turpmākajos darba meklējumos! * Nosūtot savu CV, Jūs apliecināt, ka piekrītat, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

Pienākumi

- nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi;
- piedalīties pasākumos, kas saistīti ar ražošanas rentabilitātes paaugstināšanu;
- sastādīt sniedzamo maksas pakalpojumu kalkulācijas;
- pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – ražošanas veidus, cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un ražošanas izdevumus, veikt citus līdzīga satura uzdevumus;
- nodrošināt pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu;
- veikt uzņēmuma transportlīdzekļu izdevumu uzskaiti un analīzi;
- piedalīties uzņēmuma darbības plāna izstrādāšanā;
- piedalīties gada un ceturkšņu budžeta izstrādāšanā, sagatavojot sākotnējo datu aprēķinus un pielikumus nepieciešamos tā pamatotībai;
- sekot sastādītā budžeta izpildei;
- noskaidrot faktorus, kas ietekmē naudas apgrozījuma un finanšu aprites procesus;
- meklēt risinājumus risku novēršanai;
- sagatavot uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmas pārskatu ik mēnesi un analizēt naudas līdzekļu sadalīšanas efektivitāti;
- sagatavot sākumdatus obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai, kā arī dzīvojamo māju faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatam un kontrolēt minēto datu aktualitāti;
- sagatavot statistiskos un analītiskos datus par uzņēmuma finanšu stāvokli;
- regulāri sekot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos par finanšu/ekonomikas jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

- Profesionālā augstākā izglītība Ekonomikas vai Finanšu jomā;
- Pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;
- Precizitāte un atbildība uzticēto pienākumu veikšanā;
- Prasme sniegt priekšlikumus un pamatot viedokli;
- Valsts valodas pakāpi apliecinošs dokuments (C 1).

Mēs piedāvājam:

– atalgojumu no 1280,00 Eur;
– darba līgumu uz noteiktu laiku;
– interesantu darbu;
– stabilu darba vietu.

Ir jautājumi?

Gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet mums.

Scroll to top
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai mājaslapā Jums nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi, atceroties Jūsu uzstādījumus un atkārtotos apmeklējumus. Izvēloties "Akceptēt visas", Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Tomēr Jūs varam uzstādīt sīkdatņu parametrus, klikšķinot "Sīkdatņu uzstādījumi".. View more
Cookies settings
Akceptēt
Atteikties
Privātuma uzstādījumi
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privātuma politika tīmekļa vietnei www.ddzksu.lv

1. Tīmekļa vietnē www.ddzksu.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr. LV41503002485, turpmāk – Pārzinis). 3. Pārziņa adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 E-pasts: [email protected] Tālrunis: 65407260 4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. 5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu, drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti. 7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org 8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi. 11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. 13. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.
Save settings
Cookies settings